Hedy Henstra

GZ-Psycholoog
View My Schdule

Phone:

Email Id:

hedy@denieuwelente-heemstede.nl

Address:

Biography:

 

Biografie
Ik heb Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heb ik een vervolgopleiding gedaan tot GZ-psycholoog. In 2008 heb ik de BIG registratie van GZ-psycholoog verkregen, waardoor ik in staat ben milde tot matig ernstige problematiek te behandelen. Ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar.

Sinds 2001 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Hoofddorp, in een maatschap.

In mijn therapie is het van belang dat er een vertrouwensband ontstaat en dat de cliënt(e) zich veilig voelt. In die veiligheid kunnen veranderingen en inzichten ontstaan, en kunnen klachten die het functioneren in de weg staan worden opgeheven of verminderd. In mijn therapie richt ik mij op een samenwerking met de cliënt(e), samen werken naar een doel. Ik werk vanuit een cliëntgericht kader en maak gebruik van inzicht gevende, cognitieve en psychoanalytische technieken. Ook pas ik EMDR toe. Mijn affiniteit ligt o.a. bij depressies, angsten, rouw, hechtingsproblematiek, autonomieproblemen en problemen op het gebied van assertiviteit. In mijn behandeling ligt de focus op het heden; ik kijk echter ook altijd naar de achtergrond van de cliënt(e) om deze beter te leren kennen, om verbanden te kunnen leggen en inzichten te verkrijgen.

Naast mijn werk in mijn praktijk in Hoofddorp werk ik sinds juli 2019 ook bij de Nieuwe Lente. Vooralsnog is dat op de maandagochtend.

Momenteel neem ik geen nieuwe SGGZ cliënten aan,