Lita Dash

Ayurvedisch Specialist (B.A.M.S.)
View My Schdule

Phone:

Email Id:

Address:

Biography:

E-mail: ayurveda.specialist@denieuwelente-heemstede.nl
Tel: 06-11392193 
Website: www.ayurvedaspecialist.nl

‘Ayur’ betekent ‘leven’ en ‘veda’ betekent ‘kennis’, ayurveda betekent kennis van het leven.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) erkent ayurveda als ’s werelds oudste (meer dan 5.000 jaar), traditionele, wetenschappelijk en holistische geneeskunde, met als doel gezondheid te behouden en de oorzaak van de ziekte aan te pakken.

Als ayurvedisch arts was Lita Dash jarenlang hoofd van het Panchakarma Center van Sri Sri Ayurveda in Bangalore, India. Ze is de zesde generatie binnen haar familie die ayurvedisch arts is. Doordat zowel haar vader als grootvader Ayurvedisch specialist waren, was haar leven al vanaf jonge leeftijd met Ayurveda verbonden en bracht zij veel tijd door met het bestuderen en ontdekken van de rijkdom van de natuurlijke remedies die voorkomen in haar thuisland India. Daarnaast was haar moeder regulier specialist, een gynaecoloog.

Zo leerde zij hoe ayurveda en de westerse geneeskunde elkaar aanvullen.

Zij studeerde aan de universiteit van Orissa en sloot die studie af met een Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.). Daarna specialiseerde zij zich met name in Nadi Pariksha (polsdiagnose), Panchakarma (ayurvedische reiniging), Agni karma, Marma, Prana Marma (behandeling van energiepunten op het lichaam), voeding en lifestyle.

In Europa vinden alle Panchakarmaprogramma’s en Marma trainingen plaats onder haar supervisie.

Met meer dan 14 jaar praktijkervaring is zij niet alleen een expert op deze gebieden, maar ook een zeer ervaren specialist op het gebied van polsdiagnose, nadi pariksha.

Ayurveda zegt dat elke ziekte het gevolg is van een onbalans in de persoonlijke constitutie en richt zich op het herstel van deze balans. Wanneer we de eigenschappen van onze eigen constitutie begrijpen, zijn we ook zelf beter in staat om datgene te doen wat ons in balans houdt. Ayurveda kent geen algemene, maar individuele criteria voor gezondheid. Ieder mens is uniek. Voor een ayurvedisch arts draait geneeskunde daarom altijd om de persoon en niet om de ziekte.

Volgens ayurveda ontwikkelt iedere ziekte zich in zes stadia.

In de reguliere medische wetenschap worden diagnoses gesteld in het vierde of vijfde stadium van een ziekte. Met de polsdiagnose kunnen ziekten al in een vroeger stadium worden herkend en hoe eerder ontdekt, des te makkelijker kan er behandeld worden en kan voorkomen worden dat een ziekte in aanleg, zich manifeert.

Follow me: