Shadow Yoga

SHADOW YOGA is een dynamische HATHA YOGA vorm en ontleent zijn naam aan een eeuwenoude HATHA YOGA-tekst waarin staat geschreven dat het menselijk lichaam niets anders is dan bevroren schaduwlagen. De oefenstof in de les is erop gericht deze schaduwlagen te ontdekken en af te laten vloeien zodat het openen van de ‘inner powers’ kan plaatsvinden.
Alle houdingen in de lessen zijn afgeleid van dagelijkse menselijke activiteiten, het dierenrijk, de martial arts en de dans.
Door het creëren van ritme (adem) en het bewust proportioneren van het fysieke lichaam komt er energie vrij in het individu. Het lichaam wordt sterker, soepeler en vitaler. De geest komt tot rust en je ervaart focus. Er ontstaat meer weerbaarheid en vertrouwen. De aanwezige potentie komt naar de oppervlakte en kan worden ingezet om de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren.