Coaching is een vorm van begeleiding in een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte helpt. Elke coach heeft een eigen manier van werken.

Lichaamsgerichte coaching

Lichaamsgerichte coaching helpt je je inzicht te krijgen in lichaamspantsers en ingesleten gedragspatronen die je houding en gedrag in stand houden. Van hieruit kan bewustzijn ontstaan en ruimte om anders met een situatie om te gaan. Mensen die deze behandelvorm hebben gevolgd, ervaren over het algemeen meer energie.

Deze lichaamsgerichte benadering werkt door op een diepere bewustzijnslaag: niet alleen begrijpen, maar juist voelen en ervaren. Net als dat je hersens een opslagvat zijn van herinneringen, zo is je lichaam dat ook. Je lichaam draagt herinneringen uit de periode voordat je hersens genoeg ontwikkeld waren om herinneringen bewust op te slaan. Door bewustzijn te creëren op je lichaamssignalen ontdek je de invloed die dit heeft op huidige manier van handelen. Deze inzichten en ervaringen creëren ruimte voor verandering.

Uitingen waar deze lichaamsgerichte coaching o.a. bij helpt:
• Je wilt een stap maken in je leven, maar het lukt je niet deze te zetten.
• Je wilt je veerkracht terug krijgen na een periode van tegenslag.
• Je vindt het moeilijk om aan iets te beginnen, of iets af te maken.
• Je wilt beter kunnen omgaan met afwijzing.
• Je wilt je eigen grenzen beter kunnen aangeven.
• Je wilt in contact met de ander je kunnen uitspreken.
• Je hebt behoefte aan meer focus.

Methoden:
De lichaamsgerichte benadering kent vele vormen. Ik integreer verschillende methodieken, zoals: Ademen, Bio-energetica en Bodydrama. De theoretische basis van mijn werkwijze ligt in de Karakterstijlen (Alexander Löwen) en in de Neuro-affectieve ontwikkeling (Marianne Bentzen).

Voor wie?
De lichaamsgericht benadering is voor volwassenen die hun emotionele veerkracht willen vergroten en de flow terug willen in hun leven. Ervaring is niet nodig, wel bereidheid om het onderzoek naar jezelf aan te gaan.

Wil je weten of ik en mijn manier van werken bij jou past? Ik nodig je uit contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.
Meer informatie vind je ook op www.totembodymind.nl.

Therapeut: Sandra Klein
Telefoon: 06-12177155
E-mail: sandra@totembodymind.nl

PMA coaching

Vaak proberen we klachten op te lossen met denken, met ons bewustzijn. Je denkt te weten wat er aan de hand is en je zoekt/bedenkt hier een oplossing voor. Vaak stop je hier veel tijd en moeite in terwijl je niet werkt aan het échte probleem. Anders was je klacht al lang opgelost. De oorzaak van je klacht (en dus de oplossing) vind je in je onderbewustzijn. Onderbewuste patronen kun je bewust maken met PMA coaching. Op deze manier pak je het probleem bij de wortel aan.

PMA (Progressive Mental Alignment) is een wetenschappelijk onderbouwde coaching methode waarbij je een brug slaat tussen onderbewuste processen en je bewustzijn. Alles wat je meemaakt in je leven wordt opgeslagen in je hersenen. Veel herinneringen kunnen we terughalen, maar soms maak je een gebeurtenis mee in je leven waarin een negatieve ervaring of een emotioneel trauma ervoor zorgt dat de gebeurtenis verkeerd in je hersenen wordt opgeslagen. Met als gevolg dat je de gebeurtenis niet meer (helemaal) kunt herinneren. De emoties die je op dat moment voelde gaan zich hechten aan, voor je hersenen, vergelijkbare situaties omdat de herinnering niet goed door je hersenen is verwerkt.

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je plotseling angstig of boos wordt in een bepaalde situatie zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor is. De verkeerd opgeslagen herinnering (bij PMA noemen we dat een bad cluster) heeft hiermee te maken, het is een onbewuste stoorzender geworden. De bad clusters hebben grote invloed op de keuzes die we maken, ons gedrag, de overtuigingen die we hebben, onze gezondheid en dat wat we willen bereiken maar wat niet lukt. Met PMA coaching spoor je de verkeerd opgeslagen herinnering op zodat de emoties die bij die herinnering horen alsnog aan elkaar gekoppeld kunnen worden en geen verstorende werking meer hebben voor je gezondheid.

Klachten waarvoor je in mijn praktijk terecht kunt: stress, onrust, angstgevoelens, somberheid, onzeker zijn, burn-out, trauma, overspannen, het gevoel hebben dat je meer uit je leven kan halen maar hiertoe niet in staat zijn, lichamelijke klachten zoals spanningshoofdpijn, rugklachten, schouderklachten, vermoeidheid, slaapproblemen, het gevoel er alleen voor te staan terwijl je niet alleen bent.

Ik ben aangesloten als beroepscoach bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Meer informatie over Coaching bij stress kun je vinden op mijn website www.coachingbijstress.nl

Therapeut: Sandra Taal
Telefoon: 06-1500 3675
E-Mail: contact@sandrataal.nl