Natuurgeneeskunde is gebaseerd op de erkenning van de geneeskracht van de natuur. Vanuit deze erkenning werkt de natuurgenezer met middelen en methoden die uitgaan van het principe van Hippocrates (grondlegger van de geneeskunde): “nihil nocere “ ( nooit schaden ) De natuurgeneeskunde maakt gebruik van middelen en methoden die de natuurlijke kracht prikkelen en activeren. Daarbij wordt gekozen voor een zo klein mogelijke therapeutische prikkel om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. De natuur geneest.

info@denieuwelente-heemstede.nl