Susan Jansen

Creatief-, Kinder- & Jeugdtherapeut
View My Schdule

Phone:

Email Id:

Address:

Biography:

 

Mijn passie is om kinderen en jongeren weer in verbinding te brengen met hun eigen kern. Doordat ze hun gevoel serieus leren nemen, komen ze weer bij zichzelf. Ze voelen hun eigen kracht. Zo kunnen ze keuzes maken die écht bij ze passen.

Ik begeleid kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met diverse hulpvragen vanuit een duidelijke aanpak. Speciale aandachtsgebieden zijn: verlies en rouw, echtscheiding, faalangst en hoog sensitiviteit. Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ik met kinderen of jongeren werk, begeleid ik ook hun ouders.

In mijn praktijk wil ik een veilige omgeving creëren, waarin mijn cliënten zichzelf kunnen zijn. Vanuit rust en vertrouwen kan een kind zich open stellen. Ik kijk, luister en probeer me helemaal in te leven in het probleem. Wat heeft dit kind of deze jongere nodig? Wat past bij zijn of haar eigen wijsheid?

In de gesprekken zet ik vaak creatieve werkvormen in. Door je creatief te uiten, kom je op een andere laag van het bewustzijn, die van het gevoel en de verbeeldingskracht. Dankzij deze (speel) ruimte leert het kind gaandeweg omgaan met wat zich op zijn of haar levenspad aandient.

Sinds 2007 heb ik mijn eigen praktijk in Haarlem voor Kinder- en Jeugdtherapie, Creatieve Therapie en Coaching.  In 2019 heb ik mijn praktijk uitgebreid naar De Nieuwe Lente in Heemstede waar ik multidisciplinair samenwerk met andere therapeuten. Ik ben opgeleid tot Creatief therapeut, Kinder- en Jeugdtherapeut en Coach.

In het dagelijks leven ben ik met hart en ziel moeder van drie opgroeiende kinderen (9, 11 en 16 jaar), die mij scherp houden op onnoemelijk veel gebieden.

Vergoeding zorgverzekeraars

De therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars deels of tot een maximaal bedrag vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT).

Ik werk alleen op afspraak bij De Nieuwe Lente.