Saswitha Hatha Yoga

Saswitha Yoga is een vorm van Hatha yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de verbinding vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt om in jezelf die verbinding te ervaren. Dynamische lessen aangepast aan ieders mogelijkheden. Daarnaast in elke les ontspanningsoefeningen, concentratoe en meditatie, waardoor een complete ervaring ontstaat. De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van wie je werkelijk bent.

Een Saswitha hatha yogales omvat dynamische en statische houdingen begeleidt met de adem, pranayama’s, concentratie oefeningen en altijd een eindontspanning. Kracht, souplesse en ontspanning komen allen aan bod.