EMDR is een zeer eenvoudige en kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Te denken aan een schokkende of eenzame ervaring die een uitdrukkelijke rol blijft spelen in het leven. De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat ( onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag, en levensgeluk, zowel van recente gebeurtenissen als van vele jaren terug.

Somatic experiencing (SE) methode, is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma. Dit is een zachte, liefdevolle, langzame en doeltreffende manier van werken vanuit veel rust en veiligheid. Er wordt veel stevigheid ontwikkeld waardoor er ruimte en draagkracht komt voor datgeen wat zo pijnlijk en/of verdrietig is.

SE biedt je de mogelijkheid om dit beetje bij beetje, vanuit jouw ‘aanwezigheid’ te kunnen ontladen en verwerken. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. Kenmerken van SE zijn:

– het richt zich specifiek op trauma;
– het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie;
– het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit;
– het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden;
– het wordt met goede resultaten in 12 verschillende landen toegepast.

Waarom Somatic Experiencing?
Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen. Voorbeelden hiervan zijn:

– angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid;
– depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren;
– dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens;
– ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk.

Hoe werkt Somatic Experiencing?
SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen.

SE helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.

Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stresssymptomen.

Welke trauma’s komen in aanmerking?
Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd. De volgende categorieën worden onderscheiden:
Klachten na een aanrijding, val etc, TSS ( post traumatisch stress syndroom), angst, paniek, hartkloppingen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, boosheid of agressief gedrag, depressieve of vage klachten, burn-out, gevoel van onmacht, chronische vermoeidheid, chronische pijn of chronische ziektes, relatie- en seksuele problemen, bij verslaving aan roken, drugs, alcohol of eten, scheiding, rouw, plotseling ontslag, e.d, dissociatie, in situaties gevoelloos zijn, geen contact met enkele lichaamsdelen, ontkenning: het niet meer weten van een traumatische gebeurtenis. ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding; een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting, seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog; fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging; voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking, geboortetrauma; natuurrampen; getuige zijn van trauma.

Experiencing is een lichaamsgerichte traumaverwerkingsmethode. Hierin wordt uitgegaan dat alles wat een schrikreactie geeft een fysieke impact heeft, met name in de zenuwbanen. Bij kleine schrik laten we de spanning op een gegeven moment wel los, maar bij een grotere schok of een herhalend schokkende gebeurtenis, kan zich de spanning fysiek vastzetten. Denk hierbij aan een contstant gevoel van allert zijn, een hoge spiertonus en een ‘opgetrokken’ middenrif, waardoor je oppervlakkiger ademhaalt.

Therapeut: Saskia Beukman
Telefoon: 06 – 24206066
E-mailadres: Saskiabeukman@gmail.com

lees meer op de volgende website: somatic experiencing