Beelddenk coaching

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; visueel. Beelddenkers denken niet in woorden maar in beelden. In het huidige onderwijs wordt de lesstof merendeels auditief aangeboden, waardoor er niet bij alle leerstijlen aangesloten wordt. Dit is logisch omdat maar 5% van de bevolking in beelden denkt en de rest (95%) auditief leert. Daardoor wordt de lesstof zoals die in het huidige onderwijs wordt aangeboden niet altijd begrepen en onthouden door kinderen die in beelden denken.  Vaak denkt men bij deze kinderen aan dyslexie of een leerachterstand. De beelddenkers hebben vaak moeite met hun concentratie, werktempo, spelling, rekenen en lezen.

Denkt uw kind in beelden? Dan kan hij of zij bij mij terecht voor de individuele training ‘Ik leer anders’. In de training ‘Ik leer anders’ leren kinderen wat beelddenken is en hoe zij hier gebruik van kunnen maken bij het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Hierdoor krijgt een kind zelfvertrouwen en plezier in het leren.

  • Klachten

Therapeuten